Ang lahat ng ito’y para sa yo
Luha at tagumpay dulot lahat sa yo
Lahat ng himig at awitin
Lahat ng isip at damdamin
Handog ko lahat, alay ko lahat sa yo

Ang lahat ng ito’y dahil sa ‘yo
Sapagkat ikaw ang tanging ligaya ko
Ikaw ang iisang pag-ibig
Ako’y lupa, hangin at tubig
At sa langit mo, sana ay humiblay ako

(Ang lahat ng ito’y para sa ‘yo
Luha at tagumpay dulot lahat sa ‘yo)
Lahat ng himig at awitin
Lahat ng isip at damdamin
Handog ko lahat, alay ko lahat sa’yo

Ikaw ang iisang pag-ibig
Ako’y lupa, hangin at tubig
At sa langit mo, sana ay humiblay ako
Ang lahat nito’y sa ‘yo